Over Marilse Eerkens

Journalist, Opiniemaker, Spreker, Lobbyist

Marilse Eerkens (1967) studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 2000 als (freelance)journalist. Zij was ruim vijf jaar als redacteur verbonden aan het tijdschrift JM-Ouders en schreef van 2013 tot 2019 als ‘Correspondent Kinderomgang’ voor De Correspondent. Als Freelancer schreef zij (opinie)stukken voor oa. De Volkskrant, NRC-Handelsbald en Psychologie Magazine.
Veel van haar artikelen hebben een link met de huidige psychologische kennis over de (brein)ontwikkeling van kinderen. Een terugkerende vraag is hoe deze kennis zich verhoudt tot het huidige jeugdbeleid. Terugkerende thema’s zijn kansenongelijkheid, de inrichting van het onderwijs, kinderopvang, verlofregelingen voor ouders en andere ouderondersteuning. Ook alternatieven voor het huidige kind-beleid komen regelmatig aan bod in haar stukken.

Een groot aantal van haar opiniestukken borduren voort op haar boek: Wat doen we met de baby? Over hechting, hersens en kinderopvang’ dat in april 2012 verscheen bij uitgeverij ‘Bertram en de Leeuw’.

Samen met Ewoud Poerink, auteur van De Peuterindustrie, lobbyde zij actief voor een beter kinderopvangbeleid. Naast gesprekken met Tweede Kamerleden, optredens bij hoorzittingen en het houden van lezingen, organiseerden zij – in samenwerking met de Kinderombudsman – twee discussieavonden in het NRC-café over het grote belang van kwalitatief zeer hoogwaardige babyopvang. Inmiddels lijkt dit onderwerp hoger op de politieke agenda te staan.

Momenteel schrijft Marilse aan een boek met de werktitel ‘Tot wat voeden wij eigenlijk op?’ – een oproep om na te denken over de vraag tot wat je je kinderen opvoedt en bij het formuleren van die ‘doelen’ het maatschappelijke belang niet te vergeten. Dit boek, dat voortvloeit uit de gelijknamige Correspondentserie zal gaan verschijnen bij De Bezige Bij.

Naast het schrijven en het geven van lezingen werkt Marilse op freelance-basis voor The Bridge Learning Interventions en voor de UvA -SEPP (Scalable Education Programs Partnership)

Als vrijwilliger is zij betrokken bij  ‘In mijn Buurt’, een project waarbij verschillende generaties buurtbewoners met elkaar in contact worden gebracht om zo de geschiedenis van de buurt levend houden.

Podcast