Gezondheidsraad smoort discussie GSM-straling

Reformatorisch Dagblad maart 2009 ‘Gevaar straling zit tussen de oren’ melden verschillende landelijk dagbladen naar aanleiding van het verschijnen van het laatste jaarbericht over elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad. Het is een bondige samenvatting van de conclusie die zij trekken dat het vermoeden dat iemand is blootgesteld aan elektromagnetische velden leidt tot gezondheidsklachten. De vraag […]