Een paar grepen uit het nieuws:

EKO-kip heeft meer buitenruimte dan scholier’ stelt Jantje Beton in 2011 in de Volkskrant.

In 2009 constateerde het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek dat de kwaliteit van de  kinderopvang in tien jaar is gedaald van een ruim voldoende  naar een onvoldoende.

In  België waarschuwt  de overheid ouders voor de  potentiële risico’s van GSM-straling voor kinderen. In Nederland vinden we dit onzin.

Na vijf jaar werken als redacteur van het tijdschrift ‘J/M ouders’  heb  ik gemerkt dat de belangen van het kind bij ons in Nederland soms wel erg makkelijk opzij worden geschoven als ze dreigen te conflicteren met directe economische belangen.  Ook viel me op hoe lang het soms duurt voordat bepaalde psychologische inzichten vertaald worden naar de praktijk van de opvoeding en begeleiding van kinderen.

Ik vind het als (sociaal) psycholoog  en journalist interessant om dit soort onderwerpen aan de kaak te stellen en te duiden. Ook maak ik graag de vertaalslag van psychologische/pedagogische theorie  naar  de praktijk. Naast veel artikelen voor J/M schrijf en schreef ik artikelen en opiniestukken voor kranten en tijdschriften als Intermediair, NRC, Parool  en de de Volkskrant.

Een groot aantal van mijn opiniestukken gaat over de kinderopvang. Daarmee borduur ik voort op mijn boek: Wat doen we met de baby?  Over hechting, hersens en kinderopvang’ dat in april 2012 verscheen bij uitgeverij  ‘Bertram en de Leeuw’

In dit boek ga ik in op de spectaculaire ontwikkeling die het brein doormaakt in de eerste twee levensjaren, op de belangrijke rol die de emotionele zorg hier in speelt en op de vraag in hoeverre de Nederlandse kinderopvang in staat is om deze zorg te bieden. In navolging van o.a Unicef  pleit ik voor langer ouderschapsverlof, andere vormen van kinderopvang in de eerst twee levensjaren ( gastouder of oppas aan huis) en zwaar gesubsidieeerde kwalitatief goede kinderopvang/peuteronderwijs voor álle kinderen vanaf twee jaar.

Het boek, leidde tot veel publiciteit en de nodige discussies. Deze discussie wakker ik graag aan. Dat doe ik onder andere door het geven van  lezingen.