Kinderopvang is in Nederland een zaak waar verschillende partijen met verschillende belangen bij betrokken zijn: kinderopvangondernemers, ouders, werkgevers, werknemers in de kinderopvang en de kinderen zelf.

Al deze partijen – op één na – hebben hun eigen lobbypartij die hun belangen vertegenwoordigen: de Brancheorganisatie Kinderopvang is er voor de ondernemers in de kinderopvang, BOINK is er voor de oudercommissies in de kinderopvang, VNO/NCW en het MKB zijn er voor de werkgevers en de FNV en het CNV zijn er voor de werknemers in de kinderopvang.

Maar wie komt er op voor de belangen van kinderen? Wie komt er op voor kwalitatief goede zorg? Alle betrokken partijen roepen al jaren dat kwalitatief goede kinderopvang heel belangrijk is. Het probleem is alleen dat de kwaliteit steeds verder daalt ( NCKO 2009). De belangen van het kind worden – zo blijkt – niet goed vertegenwoordigd. Ze raken vaak ondergesneeuwd in compromissen die gesloten worden tussen alle belanghebbenden.

Samen met Ewoud Poerink, auteur van ‘de Peuterindustrie’, wil ik hier iets aan proberen te doen. Hiervoor hebben wij het het burgerMinisterie voor het Kind opgericht.