Marktwerking in de kinderopvang schaadt kind en maatschappij (Financieel Dagblad)

9.6.2012

Sinds de overheid in 2005 besloot de kinderopvang over te laten aan de markt is niet alleen de kwaliteit dramatisch gedaald* maar lijkt ook een andere voorspelling van de OESO uit te komen**: commercialisering van de crèches vergroot de kans dat kwalitatief goede kinderopvang een privilege wordt voor kinderen van rijke ouders. Een toneel- en [...]

Babystress door bezuinigingen creches (Volkskrant)

19.4.2012

Een brief van 28 maart 2012:  Aan de ouders en Opvoeders. Betreft: reorganisatieplan IJsterk kinderopvang (…) ‘We ontkomen niet aan bezuinigen.. (…) De vraag naar kinderopvang loopt terug. (…) Daarnaast is het noodzakelijk de personeelskosten – die 65% van onze begroting vormen – te verminderen. (…)’ In 2005 wisten we het zeker in Nederland: het [...]

Tips van een tijgermoeder

25.3.2011

Marilse Eerkens en Daphne van Paassen ‘Kinderen mag je beste een beetje drillen’ Intermediair 25 maart 2011 

Jaar zwangerschapsverlof bespaart overheid veel geld (Volkskrant)

29.10.2010

Verleng het ouderschapsverlof naar twintig weken, stelde het Europese parlement vorige week voor. Mark Rutte is tegen; het is volgens hem vanuit gezondheidsoogpunt niet nodig en het helpt vrouwen niet op de arbeidsmarkt. Ook het VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen: ‘Zeker doordat er geen noodzaak is het verlof te verlengen, kun je je afvragen of [...]

Gezondheidsraad smoort discussie GSM-straling

3.4.2009

Reformatorisch Dagblad maart 2009 ‘Gevaar straling zit tussen de oren’ melden verschillende landelijk dagbladen naar aanleiding van het verschijnen van het laatste jaarbericht over elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad. Het is een bondige samenvatting van de conclusie die zij trekken dat het vermoeden dat iemand is blootgesteld aan elektromagnetische velden leidt tot gezondheidsklachten. De vraag [...]

Erken risico gsm-straling

16.10.2008

Volkskrant oktober 2008 Marilse Eerkens vraagt zich af waarom België wel waarschuwt tegen de gevaren van straling uit gsm’s en Nederland doet alsof kinderen niets kan gebeuren…. ‘Verontrustende Belgische studie naar gsm-straling’ kopte de Volkskrant-site in juni van dit jaar. Het artikel verwees naar een promotie-onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven waaruit blijkt dat ratten [...]

De keerzijde van het Zweedse kinderparadijs

3.11.2007

Volkskrant november 2007 Toen gratis kinderopvang niet de manier bleek om ouders – met name vrouwen – over te halen om meer te gaan werken, lanceerde staatssecretaris Sharon Dijksma in mei van dit jaar de campagne ‘Kinderopvang dat gun je ieder kind.’ Als ouders niet met geld te porren zijn dan moeten we maar inspelen [...]

Braaf en wat onzeker

5.4.2004

NRC 2004 Rekenachterstand van meisjes is best te verhelpen